Käringöns historia i text och bild

Käringön är en vacker plats vars historia är värd att uppmärksammas. Den har präglats av sträv­samma män och kvinnor som genom sekler försörjt sig på fiske och sjöfart.

Just nu pågår arbetet med att skriva en krönika i ord och bild från början av 1600-talet och tre­hundra år fram­åt. Den kommande boken vill ge en bild av fiskelägets utveckling, beskriva stora och små händelser och synliggöra de oför­trött­liga männen och kvinnorna i vardagens glädje och sorg.

Kanske har du berättelser, bilder och dokument som kan vara värdefulla?

Kan du tänka dig i så fall berätta och låna ut material för kopiering?

 

Ambitionen är att resultatet kommer att bli som boken om Marstrand, läs mer här

 Kontakta mig gärna!

 Elisabeth Kaldén

karingon@kalden.se

© Copyright Kalden